Stemmen met een volmacht

Als je je op de verkiezingsdag niet naar de stembus kunt begeven, moet je jouw stem uitbrengen bij volmacht: je machtigt daartoe iemand die jouw stem in jouw plaats uitbrengt. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden.

Als je bij de opkomstplicht zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan zal de politierechter bepalen welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Voorwaarden

Je kunt alleen bij volmacht stemmen wanneer je je in één van de onderstaande situaties bevindt en dat aan de hand van een attest kunt bewijzen:

Reden van afwezigheid Bewijs van afwezigheid
Door ziekte of handicap ben je niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan je ernaartoe voeren. Laat het vak 'bevestiging' onder punt II invullen en ondertekenen door jouw arts.
Je kan niet deelnemen om professionele redenen (binnenland of buitenland). Laat het vak 'bevestiging' onder punt II invullen en ondertekenen door jouw werkgever.
Je kan niet deelnemen omdat je een zelfstandige activiteit uitoefent Laat het vak 'bevestiging' onder punt II invullen en ondertekenen door de burgemeester of zijn afgevaardigde op basis van een verklaring op erewoord.
Je bevindt je in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel. Laat het vak 'bevestiging' onder punt II invullen en ondertekenen door de directie van de penitentiaire instelling.
Je kan niet stemmen door uw geloofsovertuiging. Laat het vak 'bevestiging' onder punt II invullen en ondertekenen door de organisator van de activiteit.
Je bent student en kan niet stemmen om studieredenen. Laat het vak 'bevestiging' onder punt II invullen en ondertekenen door de directie van de onderwijsinstelling.
Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie. Laat het vak 'bevestiging' onder punt II invullen en ondertekenen door de burgemeester of zijn afgevaardigde op basis van bewijsstukken of op verklaring op eer.

Ook als je op de dag van de verkiezingen zelf door overmacht verhinderd bent om tijdig in het stemlokaal aanwezig te zijn (bv. wegens ziekte, verkeersongeval, afgelaste vlucht, ...), moet je zorgen dat je een bewijs voor jouw afwezigheid krijgt (bv. doktersattest, proces-verbaal van het ongeval, attest van de reisorganisatie, ...) en dat bewijs zo snel mogelijk bezorgen aan de vrederechter.

Voorwaarden voor de volmachtkrijger

  • De volmachtkrijger mag een familielid zijn, maar dat hoeft niet.
  • De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
  • De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waaraan je moet deelnemen.

Hoe aanvragen

Wat meebrengen

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

  • het door jullie beide ingevulde volmachtformulier
  • het attest of bewijs van jouw afwezigheid
  • zijn eigen identiteitskaart
  • jouw oproepingsbrief
  • zijn eigen oproepingsbrief.

De volmachtkrijger vindt de locatie van jouw stembureau op jouw oproepingsbrief.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail