Openbare onderzoeken

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over projecten en plannen die opgemaakt worden. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de aflevering van een vergunning of de definitieve goedkeuring van een plan. Tijdens een openbaar onderzoek kan je de plannen raadplegen en kan je er je mening over geven.

Voor de volgende aanvragen moet of kunnen een openbaar onderzoek georganiseerd worden:

  • aanvragen stedenbouwkundige vergunning
  • aanvragen verkavelings- en verkavelingswijziging
  • gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • structuurplannen
  • ...  

De gemeente start het openbaar onderzoek op en verstuurt de aangetekende zendingen. De aanvrager krijgt van ons een factuur voor de kosten van deze zendingen. Het openbaar onderzoek bij een bouwdossier en verkavelingen duurt 30 dagen.

De lopende onderzoeken voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, verkavelings- en verkavelingswijzigingsaanvragen, ruimtelijke uitvoeringsplannen... liggen ter inzage bij de bouwdienst. Deze lopende onderzoeken hangen we ook uit in het infobord tegenover het gemeentehuis. De openbare onderzoeken over  structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen worden ook kenbaar gemaakt via het infoblad en op de gemeentelijke website.

Deel deze pagina