Trajectcontroles

Bij een trajectcontrole hangen er camera’s aan het begin en einde van het traject dat gecontroleerd wordt. Deze camera's registreren elk gemotoriseerd voertuig. De tijd die een voertuig erover doet om tussen twee meetpunten te rijden, geeft aan hoe hard de bestuurder gemiddeld gereden heeft. 

Als je met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan krijg je een boete. Een trajectcontrole werkt met ANPR-camera’s die nummerplaten kunnen herkennen.

Veelgestelde vragen over trajectcontroles

Waarom plaatste gemeente Tremelo trajectcontroles?

Onze gemeente zet sterk in op verkeersveiligheid. Daarom is het belangrijk om de weg juist in te richten en elke weggebruiker aan te moedigen om de maximumsnelheid te respecteren. De trajectcontroles zullen daarbij helpen. Snelheidslimieten zijn er namelijk om jou en andere weggebruikers te beschermen. Ook gerichte mobiele controles door de lokale politie blijven mogelijk op andere plaatsen. 

Waar bevinden de trajectcontroles zich in Tremelo?

 • Pastoriestraat in centrum Baal
 • Schoolomgeving Sint-Annaschool, Baalsebaan in Baal
 • Schoolomgeving Damiaanschool, Baalsebaan in Tremelo
 • Schoolomgeving Basisschool De Cocon, Veldonkstraat in Tremelo
 • Winkelstraat, Schrieksebaan in centrum Tremelo 

Waarom werden net deze locaties gekozen voor trajectcontroles?

Voor vier van de vijf trajecten selecteerden we verbindingswegen met veel doorgaand verkeer die bovendien in een schoolomgeving of zone 30 gelegen zijn. Ook kozen we voor de winkelstraat in het centrum van Tremelo omdat het een drukke straat is met veel fietsers en het daar belangrijk is om de maximumsnelheid van 30 km/uur af te dwingen.

Het gaat over trajecten waar veel mensen zich op verschillende manieren verplaatsen en waar we iedereen de mogelijkheid willen geven om zich er zorgeloos te begeven. Om die reden worden o.a. de straten in de dorpskernen van Baal en Tremelo als fietsstraten ingericht. 

Wanneer treden de trajectcontroles in werking?

Vanaf 4 april 2023 zijn de trajectcontroles actief in het centrum van Tremelo en Baal. De ANPR-camera's aan de Sint-Annaschool, Damiaanschool en BS De Cocon zijn in de loop van juni operationeel.

Werken de trajectcontroles dag en nacht?

Ja. Omdat verkeersveiligheid niet gaat slapen, is doorlopende controle noodzakelijk. Enkel door constante handhaving kunnen hardleerse bestuurders tot de gewenste gedragsverandering gebracht worden.

De trajectcontroles aan de Damiaanschool en Basisschool De Cocon zullen tijdens de schooluren controleren op een maximumsnelheid van 30 km/uur en daarbuiten op 50 km/uur, omdat het hier variabele snelheidszones betreft.

Hoe werkt een dynamische zone 30 aan schoolomgevingen?

Een dynamische zone 30 herken je aan de dynamische borden die, afhankelijk van het tijdstip van de dag opgelicht zijn of niet. Het dynamisch zone 30-bord staat enkel aan het begin van de zone. Het einde van de zone wordt aangegeven door een vast bord. Wanneer het bord oplicht, mag je max. 30 rijden. Wanneer het bord niet oplicht, mag je max. 50 rijden.

Branduren Damiaanschool (Baalsebaan):

's morgens (ma tot vrij) 8u15 tot 9u05
's middags (ma, di, do, vrij) 12u00 tot 13u20
's middags (woe) 11u40 tot 12u25
's avonds (ma, di, do) 15u40 tot 16u30
's avonds (vrij) 14u45 tot 15u10


Branduren De Cocon (Veldonkstraat/Werchtersebaan):

's morgens (ma tot vrij) 8u25 tot 9u10
's middags (ma, di, do, vrij) 12u05 tot 13u40
's middags (woe) 11u40 tot 12u25
's avonds (ma, di, do) 15u45 tot 16u25
's avonds (vrij) 15u50 tot 15u25


Branduren VBS Ninde (Barbarastraat):

's morgens (ma tot vrij) 8u20 tot 9u10
's middags (ma, di, do, vrij) 12u00 tot 13u20
's middags (woe) 11u40 tot 12u25
's avonds (ma, di, do) 15u40 tot 16u30
's avonds (vrij) 14u50 tot 15u25


Opgelet: Er zijn ook schoolomgevingen waar vaste zones 30 zijn, maar waar toch een oplichtend bord staat. Dat is het geval in de Astridstraat. Het bord daar is enkel bedoeld om aankomende bestuurders eraan te herinneren dat ze zich in een zone 30 bevinden. Het gaat hier over een wit oplichtend bord, geen zwart.

Krijgen hulpdiensten die te snel rijden ook een boete?

Prioritaire voertuigen, zoals brandweer- of ziekenwagens, die een dringende opdracht uitvoeren en over een uitrusting van zwaailichten en sirene beschikken die aanstaat, mogen sneller rijden dan toegelaten en worden niet beboet.

Kunnen bestuurders meerdere boetes per dag oplopen?

Ja. Voor ons is de snelheidslimiet de veiligheidslimiet. Telkens je gemiddelde snelheid te hoog ligt, krijg je een boete.

Kan ook gsm-gebruik achter het stuur of het niet dragen van een gordel vastgesteld worden via de trajectcontroles?

Ja. Wanneer je als bestuurder te snel rijdt en tegelijk aan het bellen bent of je gordel niet draagt, zal de camera dit registreren en krijg je voor beide overtredingen een boete via de strafrechtelijke weg (geen GAS-boete).

Onthoud dat het gebruik van je gsm achter het stuur, het niet dragen van een gordel, of onveilig gedrag in het verkeer ook buiten een trajectcontrole door de politie kan beboet worden. Hou het dus altijd veilig.

Waarom begint de gemeente Tremelo nu pas met trajectcontroles?

Vanaf 4 april 2023 worden beperkte verkeersovertredingen op plaatsen waar de maximumsnelheid 30 of 50 km/uur is in Tremelo beboet via een GAS-boete. Het gemeentebestuur koos ervoor om op vijf plaatsen trajectcontroles te installeren omdat het effect van trajectcontroles anders is dan bij flitspalen. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders soms plots af om daarna weer op te trekken. Een trajectcontrole zorgt voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger wegbeeld.

Wie controleert de beperkte snelheidsovertredingen en stuurt de boetes op?

De gemeente Tremelo werkt samen met de lokale politie en met de  sanctionerend ambtenaar van de provincie Vlaams-Brabant voor de verwerking van de beperkte snelheidsovertredingen. Daarom krijg je een brief met een geldboete van de provincie Vlaams-Brabant. De verdere opvolging gebeurt door de financiële dienst van de gemeente. 

Ik ben niet akkoord met de boete die ik kreeg. Waar kan ik terecht?

Begin je een beperkte snelheidsovertreding en ontving je een GAS-boete, dan krijg je een brief van de sanctionerend ambtenaar van de provincie Vlaams-Brabant met de informatie over de overtreding en de gegevens die je nodig hebt om de boete te betalen.

Ben je niet akkoord, was je niet de bestuurder van het voertuig of heb je een andere opmerking, dan kan je via deze pagina op de website van de provincie Vlaams-Brabant een verweer indienen of aangeven wie de bestuurder was. Daar vind je ook antwoorden op heel wat veelgestelde vragen over de betaling.

Kan je geen online verweerformulier invullen, contacteer de provincie dan op het nummer 016/26.71.48 (elke werkdag van 8:30 uur tot 17.00 uur) en vraag een papieren formulier aan.

Verhogen trajectcontroles echt de verkeersveiligheid?

Meerdere studies hebben aangetoond dat door de aanwezigheid van een trajectcontrole het aantal snelheidsovertreders en ongevallen dalen, zowel voor, in als na de bewaakte zone.

Veroorzaken de trajectcontroles sluipverkeer?

Omdat we ook overal op ons grondgebied in de binnengebieden de snelheid naar 50 km/uur verlagen en een fietsstratennetwerk uitbouwen, blijft het voor het doorgaand verkeer nog altijd sneller om de verbindingswegen te gebruiken. Je komt dan wel door een trajectcontrole, maar de rest van de tijd kan je vlot 50 en 70 km/uur rijden. Je reisweg aanpassen via een woonwijk is dus absoluut niet de snelste oplossing.

Meldingen van sluipverkeer kunnen steeds doorgegeven worden aan de dienst mobiliteit, waarna bekeken wordt of een objectieve meting en analyse aangewezen is in jouw straat.

Worden er gegevens bijgehouden in een register?

Ja, van iedereen die het voorwerp uitmaakt van een GAS-boete worden de gegevens opgenomen in het register van de gemeentelijke administratieve sancties. Dit register is bedoeld om een goed beheer van de gemeentelijke administratieve sancties te kunnen verzekeren.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Waar gaat het geld van de boetes naartoe?

De inkomsten van boetes die via de strafrechtelijke procedure verlopen worden geïnd door de FOD Financiën. Het geld vloeit af naar de federale overheid. Het gedeelte van de inkomsten van de GAS-boetes bestemd voor de gemeente kan geïnvesteerd worden in meer infrastructurele ingrepen die het verkeer in Tremelo nog veiliger en leefbaarder te maken.

Ik heb verweer ingediend, want ik was niet de bestuurder.  Moet ik de boete nu al betalen?

Nee, wacht het verweer af.  Is je verweer aanvaard, dan wordt je oude boete vernietigd en krijgt de bestuurder een nieuwe boete toegestuurd met een andere gestructureerd mededeling om te betalen.

Ik heb dubbel betaald.  Wat moet ik nu doen om mijn geld terug te krijgen?

Even geduld, betalingen die de financiële dienst niet kan toewijzen worden binnen de 3 werkdagen teruggestort.

Ik heb betaald maar zonder OGM (gestructureerde mededeling).  Wat nu?

Even geduld, betalingen die de financiële dienst niet kan toewijzen worden binnen de 3 werkdagen teruggestort.

Ik ontving een aanmaning, maar ik ben zeker dat ik betaald heb.  Moet ik mij zorgen maken?

Nee, waarschijnlijk heeft uw betaling en de aanmaning mekaar gekruist. Bij twijfel kan je contact opnemen met de dienst mobiliteit. 

Ik kan mijn boete(s) niet in een keer betalen. Kan ik een afbetalingsplan aanvragen? 

Dat kan, via het webformulier aanvraag afbetalingsplan. Jouw aanvraag wordt door onze financiële dienst behandeld. Indien jouw aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je het afbetalingsplan per post toegestuurd. Je bezorgt één getekend exemplaar binnen de tien dagen aan de financiële dienst:

 • per post: Gemeente Tremelo, Veldonkstraat 1, 3120 Tremelo 
  of
 • per e-mail: financieledienst@tremelo.be
  of
 • door afgifte aan de balie van het gemeentehuis

Ik kreeg een brief van gerechtsdeurwaarder FLEX i.v.m. een onbetaalde boete. Ik heb snel nog betaald aan de gemeente om de kosten te kunnen uitsparen. Wat nu?

Bezorg uw betalingsbewijs aan gerechtsdeurwaarder FLEX, zo weet hij dat hij geen verdere stappen en extra kosten meer moet maken.  Hij zal u dan wel laten weten of er nog kosten zijn die je aan hem moet betalen.

Is naar aanleiding van het vernietigingsbesluit mijn boete nog rechtsgeldig?

De snelheidsovertredingen werden correct vastgesteld, op basis van geijkte apparatuur. Indien er daarbij sprake was van strafrechtelijke overtredingen, werd daarvan proces-verbaal opgemaakt. De verdere opvolging gebeurde door de daartoe bevoegde diensten. 

Ook aan het GAS 5 reglement voor beperkte snelheidsovertredingen valt niet te tornen; dit is rechtsgeldig vastgesteld door de gemeenteraad en werd correct toegepast.

Bovendien is de verkeerswet hier van kracht. Die bepaalt dat een boete na dertig dagen definitief is, zelfs als het collegebesluit werd vernietigd. De politierechtbank is bevoegd voor het beroep tegen een GAS-boete. Beroep kan ingediend worden door een verzoekschrift neer te leggen bij de politierechtbank te Leuven binnen de termijn van één maand vanaf de datum van de kennisgeving van de geldboete en het PV, dan wel van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar over het verweer.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Mobiliteitsdienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 55
fax
016 52 09 90
e-mail