Opvang tijdens schoolvrije en vakantiedagen bij Pimpernel

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. De opvang vindt plaats in gebouwen die specifiek voor de opvang van kleuters en lagere schoolkinderen zijn ingericht.

Kinderclub Pimpernel organiseert buitenschoolse kinderopvang op schooldagen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije en schoolvakantiedagen.

Kinderopvang bij Pimpernel tijdens schoolvrije en vakantiedagen moet je ook reserveren.

Voor wie

Alleen kinderen die een dossier hebben bij Pimpernel kunnen gebruik maken van kinderopvang tijdens de schoolvrije en vakantiedagen.

De lagere schoolkinderen verblijven tijdens de zomervakantie bij speelpleinwerking Holder-de-Bolder. De dienst vrije tijd organiseert deze speelpleinwerking op het terrein van Voetbal KV Tremelo, Basdongenstraat 1.

Hoe aanvragen

Reserveren voor schoolvrije en vakantiedagen kan alleen via het online registratiesysteem i-Active en voor de uiterste inschrijvingsdatum. De reservatie kan alleen online zonder kosten geannuleerd worden tot de uiterste inschrijvingsdatum. Annulaties die ons via een ander kanaal bereiken, zijn ongeldig.

Als je kind ziek is,  moet je Pimpernel diezelfde morgen verwittigen en bezorg je ons binnen de drie dagen een doktersattest. In dit geval is de annulering kosteloos.

Kinderclub Pimpernel hanteert een jokersysteem dat je terug vindt in het huishoudelijk reglement.

Kostprijs

De ouderbijdrage tijdens schoolvrije en vakantiedagen bedraagt

  • 12 euro voor de ganse dag (meer dan 6 uur)
  • 7 euro voor een halve dag (tussen 3 en 6 uur)
  • 4 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur

Als het schepencollege je het verlaagd tarief heeft toegekend, wordt 50 % van de ouderbijdrage afgetrokken.

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin, wordt een vermindering van de ouderbijdrage toegekend van 25 %

Het verlaagd tarief en gelijktijdige opvang kunnen gecombineerd worden.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (administratie)

adres
Nobelstraat 2133128 Baal
tel.
016 25 28 31
fax
016 53 38 56
e-mail
Vandaag open van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur
Morgen open van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur en van 17.00 - 19.00 uur

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Baal)

adres
Baalsebaan 2333128 Baal
tel.
016 25 16 09
e-mail
Vandaag open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur
Morgen open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Bonten Os)

adres
Nobelstraat 2133128 Baal
tel.
016 52 54 81
e-mail
Vandaag open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur
Morgen open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur
  • Pimpernel