PFAS-risicolocatie: Basdongenstraat, oude stortplaats

Van een stortplaats naar een bos

Het terrein aan de Basdongenstraat (blauwe zone op de kaart) was van 1967 tot 1974 een gemeentelijke stortplaats. In 2021 besliste het lokaal bestuur om in te tekenen op het project ‘Van een stortplaats naar een bos’. Hierbij voerde OVAM een oriënterend bodemonderzoek uit die de staat van de grond bepaalt. Op basis van de resultaten worden vervolgens een aantal maatregelen of saneringen doorgevoerd die nodig zijn om het gebied te herstellen en op te waarderen tot een mooi bos.

Resultaten bodemonderzoek

Update 10 mei 2022

De staalafnames en analyses werden intussen in opdracht van OVAM uitgevoerd. Een bodemsaneringsdeskundige is bezig met de rapportage van het oriënterend bodemonderzoek.

Uit het voorlopig rapport blijkt dat er toch wat indicaties zijn van verontreiniging met asbest, minerale olie en PFAS – chemische stoffen die van nature niet voorkomen in het milieu en schadelijk kunnen zijn voor onze gezondheid. Denk maar aan bepaalde textielsoorten, anti-aanbaklagen, fotomateriaal, … Dit zijn stoffen waar sinds enkele jaren een toenemende bezorgdheid over heerst in Vlaanderen.

In afwachting van de definitieve resultaten en richtlijnen neemt het bestuur een aantal voorzorgsmaatregelen. Het terrein is daarom tijdelijk afgesloten met een hekkenwerk.

Gezien er sprake is van een PFAS-verontreiniging worden buurtbewoners gevraagd om extra waakzaam zijn. Zo is het aangewezen om binnen een zone van 100 meter rond het terrein (rode zone op de kaart) een aantal richtlijnen te volgen.

Update 29 juni 2022

Op basis van verdere analyse van de resultaten van het oriënterend bodemonderzoek worden op aanwijzen van het Agentschap Zorg en Gezondheid de adviezen uitgebreid naar een ruimere perimeter (500m).

Bijkomende onderzoeken in de ruime omgeving en op de risicolocatie zelf moeten de situatie beter in kaart brengen. Op basis van deze nieuwe meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen. Er zal verder onderzoek worden uitgevoerd via een beschrijvend bodemonderzoek. Hiervoor wordt door OVAM een bodemsaneringsdeskundige aangesteld.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
  • Perimeter stortplaats Basdongenstraat