Heraanleg kruispunt Baalsebaan - Kruisstraat - Villastraat

In het voorjaar van 2024 starten de grote werken aan het kruispunt aan de Aldi. Met de heraanleg willen we kruispunt fietsveiliger maken en een vlottere verkeersstroom vanuit de Baalsebaan richting Keerbergen garanderen.

Bij dit kruispunt wordt:

  • een knip aangelegd in de aansluiting met de Villastraat (eind januari). In dit doodlopende deel van de Villastraat tussen Sperwerslaan en Baalsebaan wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven;
  • het voorsorteervak richting Keerbergen breder en langer gemaakt om een vlottere doorstroming te bekomen op de hoofdas en sluipverkeer in de woonwijken tegen te gaan;
  • het fietspad doorgetrokken in de richting van de rotonde. Het zal aansluiten op de rijweg met een rugdekkend verkeerseilandje. De rugdekking zorgt voor een versmalling met poorteffect die het verkeer richting rotonde afremt en de fietsers beschermt wanneer ze de rijbaan opkomen. Om dit in te richten worden de eerste twee parkeervakken naast de rijweg opgeheven.

De werken starten op donderdag 11 april en duren ongeveer 4 weken.

Hou rekening met de tijdelijke verkeersregeling en omleidingen:

  • In de Kruisstraat worden verkeerslichten geplaatst voor beurtelings verkeer. Eerst wordt de zijde van de Baalsebaan aangepakt, daarna de andere zijde ter hoogte van de Aldi. De parking van de Aldi blijft steeds bereikbaar.
  • Het deel van de Baalsebaan tussen de Kruisstraat en de Schrieksebaan wordt afgesloten, maar blijft via de Schrieksebaan toegankelijk voor plaatselijk verkeer. 
  • Zwaar verkeer (+3,5 ton) wordt omgeleid via de Baalsebaan, Diestsebaan en Veldonkstraat.
  • De bussen van De Lijn volgen een alternatieve reisweg en er worden tijdelijke vervanghaltes ingericht. Meer info in de bijlagen of via www.delijn.be/routeplanner

De betrokken bewoners en handelaars die hinder ondervinden door de tijdelijke omleidingen of afgesloten erftoegangen worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Technische Uitvoeringsdienst

adres
Geetsvondelstraat 73120 Tremelo
tel.
016 52 54 90
fax
016 53 45 97
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
  • Kruispunt Aldi