naar top
Gemeente Tremelo

Reglementen en formulieren verkoop onroerende goederen

In de loop van 2019 bieden gemeente en OCMW Tremelo verschillende onroerende goederen te koop aan. Het gaat vooral om bouwgronden, weilanden of woningen die buiten onze gemeente gelegen zijn. Elke verkoop zal conform het reglement voor verkoop van onroerende goederen gebeuren.

Regelgeving

Samenvatting verkoop onroerende goederen OCMW conform reglement:

 • Openbare verkoop in 2 fases (een 3de uitzonderingsfase indien gelijke biedingen in de 2de fase).

 • Bekendmaking op website, platform voor verkoop onroerende goederen en in weekblad 'Deze Week' (Streekkrant).

 • Fase 1 = open biedingen met een standaardformulier = termijn 60 kalenderdagen (vanaf eerste dag na publicatie) - einddatum en uur van de eerste fase wordt meegedeeld in de publicatie.

 • Geboden prijs wordt bekendgemaakt op website en op platform voor verkoop van onroerende goederen (enkel hoogste bod, een lager bod wordt niet vermeld).

 • Fase 2 = gesloten biedingen = start 5de dag na aflopen 1ste fase = termijn 14 kalenderdagen = startprijs is hoogste bod uit fase 1, vermeerderd met 5% (tem 50.000 euro) 4% (> 50.000 tem 100.000 euro) 3% (> 100.000 tem 150.000 euro) 2% (> 150.000 euro) - percentage is afhankelijk van de instelprijs en niet van het hoogst bekomen bod in fase 2.

 • Na termijn van 14 kalenderdagen wordt de datum (en het uur) van de publieke zitting bekendgemaakt op de website en het online platform verkoop onroerende goederen. Personen die een gesloten bieding hebben ingediend, ontvangen een persoonlijk schrijven met melding van datum een uur opening bieding (publieke openingszitting).

 • Na start publieke zitting kan geen enkel bod meer worden ingediend. Biedingen die na de start van de zitting toekomen worden onherroepelijk geweerd. Meteen na openen omslag wordt de geboden prijs bekendgemaakt (afgeroepen tijdens openingszitting). De identiteit van de bieder wordt niet bekendgemaakt.

 • Na opening wordt er een proces-verbaal opgemaakt

 • Diegene die het hoogste bod heeft uitgebracht, wordt op de hoogte gesteld via aangetekende brief.

 • Indien diegene met het hoogste bod afziet van de aankoop, zal een schadevergoeding van 15% van het uitgebrachte bod aangerekend worden. In dit geval wordt de bieder met het 2de hoogste bod aanzien als de koper.

 • Indien er geen enkel gesloten bod is binnengekomen, worden de open biedingen beoordeeld, indien er onder de open biedingen meer dan één bod bestaat met gelijke prijs, dan geldt het bod met de oudste datum en uur van binnenkomst.

 • Fase 3 (uitzonderingsfase) start indien het hoogste bod in fase 2 door meer dan één
  persoon werd ingediend. Enkel deze bieders krijgen opnieuw de kans om een bod te doen. Indien de 2 hoogste bieders aanwezig zijn op de openingszitting, wordt de zitting voor een uur geschorst en worden de 2 hoogste bieders uitgenodigd om opnieuw een gesloten bod uit te brengen dat geopend wordt in een nieuwe publieke zitting (een uur na de vorige). Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt. Indien één van de hoogste bieders niet aanwezig is tijdens de eerste openingszitting waarin een ex aequo werd vastgesteld, wordt de publieke zitting beëindigd. De hoogste bieders worden in dat geval per aangetekende brief uitgenodigd om opnieuw een bod te doen, dat geopend zal worden op een volgende vastgestelde publieke openingszitting. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt.

  Finaal wordt diegene met het hoogste bod aangetekend op de hoogte gesteld. Indien deze koper afziet van de verkoop, zal een schadevergoeding van 15% van het uitgebrachte bod worden aangerekend. De volgende in rang wordt dan de 'nieuwe' koper.

Bod:     
iedereen mag een bod indienen, er worden geen rechten verworven door bieder, wel een rang binnen de rangverdeling. Het bod is bindend gedurende de volledige verkoopprocedure, open biedingen blijven dus gelden tijdens de periode van de gesloten biedingen.

Regelmatig en geldig bod:     
volledig en correct ingevuld en ondertekend met een bod dat minimum de instelprijs inhoudt (biedingen die hieraan niet voldoen, worden als ongeldig beschouwd).

Open biedingen:
bod via standaardformulier (zie bijlagen), volledig en correct ingevuld en ondertekend ingediend bij het OCMW Tremelo, open biedingen, Baalsebaan 289, 3128 Baal, zowel per afgifte, post of mail. Online kan dit formulier nog niet worden ingevuld

Gesloten biedingen:
bod via standaardformulier (zie bijlagen), volledig en correct ingevuld en ondertekend ingediend onder dubbel gesloten omslag (gesloten envelop in gesloten envelop), aangetekend of met ontvangstbewijs, aan OCMW Tremelo, gesloten biedingen, Baalsebaan 289, 3128 Baal (op achterzijde steeds identiteit verzender) - datum verzending of afgifte is belangrijk voor de geldigheid - bod moet toekomen voor de start van de openingszitting

Publieke openingszitting:
alle ontvangen biedingen worden geopend - iedereen mag aanwezig zijn (ook personen die geen bod hebben uitgebracht)

Meer info

Heb je nog vragen?
Contacteer dan Pascale Verbruggen, pascale.verbruggen@tremelo.be, 0473 80 57 80 op dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Verkoop onroerende goederen

 • tekoop