Verledding openbare verlichting

Wat is verledding?

Bij verledding wordt de bestaande openbare verlichting vervangen door ledlampen. Tegen eind 2023 zal de verleddingsgraad in onze gemeente meer dan 30 % bedragen, om te landen op 100 % in 2030.

Waarom verledden?

Ledverlichting is energiezuiniger en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Ledverlichting zorgt voor veel witter licht dat bovendien beter te richten is. Daardoor zijn de openbare weg, het voetpad, de auto’s, de kleuren … voor het menselijk oog veel beter zichtbaar. 

Worden alle lichtarmaturen vervangen?

In het masterplan openbare verlichting werd de lichtbehoefte volgens het type straat bepaald. Op verbindingswegen, in de fietsstraten, in de dorpskernen en de schoolomgevingen worden de bestaande armaturen één op één vervangen. Langs landelijke wegen wordt puntverlichting voorzien aan begin en einde van de straat of weg, in de bochten en elke 150 meter op de rechte stukken. Dit betekent dat bepaalde armaturen worden weggenomen, terwijl de
betonnen verlichtingspalen voor het bovengronds laagspanningsnet blijven staan.

Het is nu wel erg donker in mijn straat?

De verledding wordt doorgevoerd op basis van het bestaande masterplan. De ervaring leert ons nu dat er in sommige straten effectief te weinig lichtpunten zijn. Het bestaande plan wordt samen met Fluvius geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De aanpassingen kunnen pas gebeuren zodra het nieuwe masterplan door de gemeenteraad is goedgekeurd.

Waar nodig worden ook extra wegmarkeringen aangebracht. Randmarkeringen met glasparels in de verf verbeteren de zichtbaarheid van de rijweg. Dit principe wordt al toegepast in nieuw aangelegde straten.

Waar wordt er verled?

De laatste jaren is vooral in Tremelo verled. Vanaf 2024 komen ook straten in Baal aan bod. De volgorde is vooral afhankelijk van de ouderdom van de bestaande lampen en armaturen.

Verandert de verledding iets aan het doofprogramma?

Het verledden van de openbare verlichting verandert voorlopig niets aan het doofprogramma. Van maandag- tot en met donderdagnacht, van 24 uur ’s avonds tot 5 uur ’s morgens schakelt de openbare verlichting uit in Tremelo. Vanaf 2025 kunnen de ledlampen ook individueel aangestuurd worden. De lichten kunnen zo vanop afstand gedimd of geactiveerd worden.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail
  • Verledding