IJzelbestrijding

Vanuit de gemeentelijke loods worden hoofdwegen, fietspaden, bushaltes, oversteekplaatsen, marktplaatsen, het ijs- en sneeuwvrij houden van straatkolken, enz. aangepakt.

Van november tot maart is permanentie verzekerd. Onze ploegen kunnen dag en nacht uitrukken om met twee zoutstrooiers de hoofd- en verbindingswegen ijs- en sneeuwvrij te maken.

Bij de gladheidbestrijding concentreren wij de inzet van middelen op de hoofdstructuur: de doorgaande routes (bus, fiets en auto) die van essentieel belang zijn voor het woon- en werkverkeer. Het goed functioneren van hulpverleningsdiensten en de toegankelijkheid van de dorpskernen en de scholen wordt daarmee veilig gesteld.

Wanneer de doorgaande routes beheersbaar zijn, komen eventueel woonwijken aan de beurt. Hierbij besteden we in eerste instantie aandacht aan de belangrijke straten.

In het winterdienstboek wordt de gladheidsbestrijding structureel en planmatig aangepakt.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Technische Uitvoeringsdienst

adres
Geetsvondelstraat 73120 Tremelo
tel.
016 52 54 90
fax
016 53 45 97
e-mail