Zones 50

Een weloverwogen snelheidsbeleid in een landelijke gemeente als Tremelo kan bijdragen tot verbeterde verkeersdoorstroming, veiligere straten, verminderde luchtverontreiniging en CO2-uitstoot, maar vooral een verhoogde verkeersleefbaarheid. Bij het uitwerken van zo’n beleid wordt nagedacht over dingen zoals verkeersdruk, oversteekbaarheid voor mens en dier, en sluipverkeer.

In het mobiliteitsplan van Tremelo werd het principe vastgelegd om als algemeen snelheidsregime een maximale snelheid van 50 km/uur te hanteren op het hele grondgebied van onze gemeente. Hierop werden een aantal uitzonderingen voorzien: op de verbindende wegen, waar de maximale snelheid op vele plaatsen 70 km/uur blijft om een vlotte doorstroming te garanderen, en in gebieden waar extra aandacht moet uitgaan naar de bijzondere aard of het volume van de zwakke weggebruikers zoals de schoolomgevingen en de dorpskernen van Tremelo en Baal. Daar blijft de maximum snelheid 30 km/uur. 

De gefaseerde inrichting van de zones 50 gebeurt in het voorjaar van 2023. Op alle plaatsen in onze woon- en binnengebieden waar nu nog 70 km/uur mag gereden worden zal de snelheid verlaagd worden naar 50 km/uur. Is de maximumsnelheid in jouw straat nu al 50 km/uur dan blijft het zo, maar bestaat de mogelijkheid dat jouw straat opgenomen wordt in een zone 50 en de gewone 50-borden verdwijnen.

Ook de bebouwde kommen van Tremelo en Baal werden in de nieuwe plannen aangepast. Enerzijds om de zones in overeenstemming te brengen met de huidige realiteit, anderzijds om een logische indeling van de aanpalende zones 50 mogelijk te maken.

Omdat we in dezelfde periode ook ons fietsstratennetwerk uitrollen, kan het zijn dat de snelheid in jouw straat 30 km/uur wordt.

Bekijk ook

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Mobiliteitsdienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 55
fax
016 52 09 90
e-mail
  • Snelheidsregimes Tremelo