Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Wie aangesloten is bij de Vlaamse sociale bescherming en ernstig en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor niet-medische zorg. Dit wordt een tenlasteneming genoemd. Het is een vaste vergoeding die maandelijks door jouw zorgkas wordt uitbetaald.

Er bestaan twee verschillende vergoedingen:

  • de vergoeding voor mantel- en thuiszorg voor mensen die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp, of verblijven in een service flat
  • de vergoeding voor residentiële zorg voor inwoners van een erkend rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis.

In het geval van een kortverblijf in een residentiële voorziening kan er geen aanvraag voor residentiële zorg ingediend worden. Er kan wel een aanvraag mantel- en thuiszorg ingediend worden voor deze personen.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • ernstig en langdurig zorgbehoevend zijn
  • in Vlaanderen of Brussel wonen
  • de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER)
  • aangesloten zijn bij een zorgkas (personen die vrijgesteld zijn van de Vlaamse Sociale Bescherming kunnen geen vergoeding aanvragen)
  • geen aanvraag hebben ingediend bij een andere zorgkas
  • voor residentiële zorg: effectief verblijven in een residentiële voorziening. Deze kan je opzoeken via Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden: adressen residentiële (zorg-en-gezondheid.be)(ook rusthuizen in Brussel komen hiervoor in aanmerking).

Je leeftijd en financiële situatie speelt geen rol. Ben je jonger dan 26 jaar en zorgbehoevend, dan kan je ook een aanvraag indienen. Je bent vrij om te kiezen bij welke zorgkas je wenst aan te sluiten. Wie in Brussel woont en een aanvraag wil indienen, moet rekening houden met een aantal specifieke voorwaarden.

Vanaf 1/9/2016 worden aanvragen voor personen met achterstallige bijdragen onmiddellijk in behandeling genomen. De achterstallige bijdragen die nog verschuldigd zijn bij de zorgkas zullen afgehouden worden van de eerste uitbetaling van de vergoeding indien hier eventueel recht op is. De bijdragen waarvoor een boete werd opgelegd zullen niet worden afgehouden, deze blijven verschuldigd bij het Zorgfonds.

Hoe aanvragen

Om een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering te ontvangen, moet je een ingevuld aanvraagformulier indienen. Sinds 1 juni 2013 wordt de vergoeding automatisch toegekend aan zwaar zorgbehoevende personen die beroep doen op een erkende dienst voor gezinszorg, aanvullende thuiszorg of op een erkende dienst voor logistieke hulp.

Er zijn twee soorten van tenlasteneming met elk een eigen formulier:

Het aanvraagformulier kan je ook verkrijgen bij jouw zorgkas, ziekenfonds of het OCMW. Vul het aanvraagformulier in en voeg er een attest bij waaruit de zorgbehoevendheid van de aanvrager blijkt. Bezorg het ondertekend aan jouw zorgkas. Ook als je het attest nog niet hebt, is het van belang om het aanvraagformulier zo snel mogelijk op te sturen. Het attest bezorg je dan later.

De zorgkas moet een beslissing nemen binnen de drie maanden (90 dagen) na ontvangst van het aanvraagformulier. Alleen zorgbehoevenden die aan alle voorwaarden voldoen en na aanvraag bij hun zorgkas een positieve beslissing hebben gekregen, hebben recht op een tenlasteneming.

De startdatum van de uitbetaling is afhankelijk van het soort aanvraag. Jouw zorgkas kan de tenlasteneming ook stopzetten, verlengen of wijzigen (wanneer je van zorgvorm verandert).

De zorgkas beslist over de duur van de tenlasteneming. Deze verschilt voor mantel- en thuiszorg en residentiële zorg:

  • Mantel- en thuiszorg: de tenlasteneming duurt minimaal zes maanden en maximaal drie jaar
  • Residentiële zorg: de tenlasteneming duurt minimaal 6 maanden en geldt voor onbepaalde duur

Indien je niet akkoord bent met de beslissing van jouw zorgkas (positief of negatief) in verband met een tenlasteneming kan je een bezwaar indienen bij het Vlaams Zorgfonds.

Kostprijs

De vergoeding bedraagt sinds 1 januari 2024 140 euro per maand voor een persoon die van mantel- en thuiszorg of residentiële zorg geniet.

Dit bedrag is niet belastbaar.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Infoloket

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail
Vandaag gesloten