Zorgwonen

Zorgwonen is het tijdelijk creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal 2 hulpbehoevende personen of 65-plussers kunnen inwonen. Het omgekeerde kan ook: een zorgverlener die inwoont bij hulpbehoevende personen. Een huurwoning kan eveneens in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voorwaarden

De woning dient aan alle onderstaande voorwaarden te voldoen alvorens de woning kan gemeld worden als zorgwoning:

 • Binnen of bij de bestaande woning wordt één kleinere, ondergeschikte wooneenheid gecreëerd met het oog op het herhuisvesten van maximaal 2 personen waarvan 1 persoon minstens 65 jaar oud of hulpbehoevend is. Indien de hulpbehoevende personen eigenaar zijn van de woning en er blijven wonen, dan mag de extra wooneenheid in gebruik genomen worden door een zorgverlener.
 • De volledige woning (hoofdwooneenheid en ondergeschikte wooneenheid) moet minstens in naakte eigendom aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Meldingsplicht

Voor de creatie van een zorgwoning geldt altijd een meldingsplicht. Het beëindigen van de zorgsituatie is eveneens meldingsplichtig. 

Een zorgwoning melden kan in volgende drie situaties:

 • Zorgwonen binnen een bestaande woning.
  De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning en mag maximaal één derde van de volledige bruto vloeroppervlakte uitmaken. Hierbij worden de gemeenschappelijke ruimtes niet meegerekend. Let op: als de bestaande woning uitgebreid wordt, is een melding niet voldoende. Je hebt dan verplicht een vergunning nodig.

 • Zorgwonen in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw.
  De bruto vloeroppervlakte van het bijgebouw bedraagt maximaal 50m². Er worden geen verhardingen aangelegd, uitgezonderd voor een strikt noodzakelijke toegang tot het bijgebouw. Zowel de afvoer als de nutsvoorzieningen worden aangesloten of takken aan op die van de hoofdwoning. 

 • Zorgwonen in een tijdelijke, verplaatsbare constructie.
  Deze tijdelijke constructie heeft een maximale hoogte van 3,5 meter, een maximale bruto vloeroppervlakte van 50m² en wordt binnen een straal van 30 meter van de woning geplaatst, op hetzelfde perceel van de woning of een perceel dat er onmiddellijk aan grenst. De plaatsing van de constructie is tijdelijk, voor een maximale periode van drie jaar per wooneenheid en kan met een nieuwe melding tot één keer verlengd worden met maximaal 3 jaar. Bovendien mag de plaatsing niet gepaard gaan met een ontbossing, het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem en mag het niet in overstromingsgebied of ruimtelijk kwetsbaar gebied gebeuren. Het afvalwater en de noodzakelijke nutsvoorzieningen worden aangesloten of takken aan op die van de hoofdwoning. Let op: binnen de drie maanden na het beëindigen van de zorgsituatie dient de tijdelijke constructie (en de noodzakelijk aangelegde toegang ernaar) verwijderd te worden.

Hoe aanvragen

De creatie van een zorgwoning doe je online via het omgevingsloket op www.omgevingsloketvlaanderen.be. Op die website vind je ook informatie over de nodige documenten die je bij een aanvraag moet toevoegen.

Ter voorbereiding van de melding kan je een afspraak maken met de dienst Omgeving. Op basis van een grondplan op schaal kan je duidelijk maken welke ruimte(s) van de woning bedoeld is (zijn) als ondergeschikte wooneenheid. Vraag ook na of je een vergunning nodig hebt voor bepaalde werken of een melding volstaat. Als je het volume uitbreidt of structurele werken uitvoert, volstaat een melding meestal niet.

Bij goedkeuring van je melding krijg je een meldingsakte. Als nieuwe bewoner moet je met die meldingsakte contact opnemen met de bevolkingsdienst om de nieuwe domicilie te laten registreren. De zorgwoning krijgt geen afzonderlijk busnummer, maar wel een aparte code in het Rijksregister.

Let op: de bewoning moet binnen de twee jaar na de aflevering van de meldingsakte gebeuren. Indien dat niet gebeurt, dan vervalt de meldingsakte.

Wanneer de zorgsituatie tot een einde komt, dan moet je dit opnieuw melden via het omgevingsloket.

Meer info

Voer je werken en aanpassingen uit in de woning ter creatie van een zorgwoning? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een premie. Neem contact op met het woonloket voor meer informatie.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Woonenergieloket

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
0496 25 85 28
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten