Bestuurderspas voor diensten van individueel bezoldigd personenvervoer

Voor wie

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer uitvoert dient vanaf 1 juli 2020 in het bezit te zijn van een bestuurderspas.

 • De pas wordt afgeleverd door de gemeente van domicilie en tegen betaling van een retributie.
 • Een bestuurderspas is geldig voor 5 jaar en is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Hoe aanvragen

Je moet je bestuurderspas zelf aanvragen via de Centaurus 2020 databank van de Vlaamse overheid. Aanvragers die niet gedomicilieerd zijn in het Vlaamse Gewest kunnen zich wenden tot een Vlaamse gemeente naar keuze. 

Bij de aanvraag van een bestuurderspas zal je volgende documenten moeten opladen in de Centaurus 2020 databank:

 • kopie van identiteitskaart van de bestuurder (kopie van beide zijden)
 • kopie van geldig rijbewijs met geldige medische keuring
 • uittreksel uit het strafregister model 596.1-28 (hoogstens 3 maanden oud)
 • bewijs dat je beschikt over een minimale kennis van het Nederlands, gelijk aan het niveau B1 (of niveau A2 indien B1 nog niet behaald werd) van het Europees Referentiekader voor Talen. Hiervoor volstaat een kopie van een getuigschrift Nederlandstalig secundair onderwijs of volwassenenonderwijs of het resultaat van een taaltest.
  Om een taaltest af te leggen, kan je terecht in het Huis van het Nederlands in Aarschot. 
 • Wanneer je ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat je beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.
 • Wanneer je een buitenlands staatsburger bent, een bewijs dat je toelating hebt om arbeidsprestaties te verrichten in België.

Je bestuurderspas wordt afgeleverd binnen een termijn van 20 dagen na de volledig verklaring van het aanvraagdossier. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.


Je pas is 5 jaar geldig en is hernieuwbaar.

Kostprijs

Je betaalt 20 euro retributie voor het afleveren van de bestuurderspas. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Meer info

 • Haal je bestuurderspas ten laatste drie maanden na de toekenning ervan af, op straffe van verval van de bestuurderspas.
 • Je moet op elk moment in het bezit te zijn van je bestuurderspas.
 • Je bestuurderspas is persoonlijk en niet overdraagbaar. Je bent verplicht te melden (via een beveiligde zending: aangetekende brief, of e-mail met ontvangstmelding):
  • elke wijziging van domicilie: binnen een termijn van tien dagen nadat de situatie zich voordoet.
  • elke veroordeling: binnen tien dagen na het voorval, van elke in kracht van gewijsde gegane hierna opgesomde strafrechtelijke veroordeling in België of in het buitenland, door het overleggen van een kopie daarvan: een criminele straf, al dan niet uitstel; een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van meer dan zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste tien jaar; een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van drie tot zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste vijf jaar; correctionele of politieveroordelingen die, bij elkaar opgeteld, meer dan drie maanden gevangenisstraf in hoofdzaak bedragen, met of zonder uitstel, gedurende de laatste drie jaar; meer dan drie veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor overtredingen van het verkeersreglement van de tweede, derde of vierde graad; meer dan één veroordeling, al dan niet met uitstel, voor het besturen met alcoholintoxicatie, onder invloed, in staat van dronkenschap of onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
  • verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten: binnen 24 uur na het voorval.
 • Jaarlijks, binnen de 3 maanden na de verjaardag van de bestuurderspas, bezorgt elke bestuurder uit eigen beweging aan de administratieve diensten van de gemeente waar de vergunning werd afgeleverd, door middel van een beveiligde zending een uittreksel uit het strafregister, model 596.1 - 28, dat minder dan drie maanden oud is.

Regelgeving

Decreet en uitvoeringsbesluit over het individueel bezoldigd personenvervoer (taxidecreet)

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Lokale economie en evenementen

adres
Werchtersebaan 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 67
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten