Geïntegreerd Breed Onthaal

Het Geïntegreerd Breed Onthaal van de Eerstelijnszone Leuven Noord is een samenwerkingsverband tussen:
- het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)
- de Diensten Maatschappelijk Werk van de Mutualiteiten en
- de OCMW’s van Boortmeerbeek, Haacht, Holsbeek, Keerbergen en Tremelo.

en houdt een goed contact met het 'Huis van het kind'. Zij hebben veel expertise rond het werken met gezinnen en het detecteren van kwetsbaarheid.

Bij deze diensten kan je terecht met gelijk welke welzijnsvraag. Elk van deze diensten organiseert een brede onthaalfunctie, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

De samenwerking tussen deze diensten is gericht op twee belangrijke doelstellingen:
het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming, zodat voor iedere burger de basisrechten worden gegarandeerd.

Om dit te realiseren kan je, als professionele zorgverlener en doorverwijzer, iemand aanmelden bij het Geïntegreerd Breed Onthaal.

Hoe werkt het GBO?

  • Je vult het online aanmeldingsformulier in en geeft hierin ook alvast mee voor welke welzijnsvraag je wenst aan te melden. Geef best, in overleg met jouw cliënt al wat achtergrondinformatie mee. Indien het bekend is dat er reeds andere diensten betrokken zijn, kan je dit ook vermelden in het formulier.
  • Een hulpverlener van OCMW, CAW, Dienst Maatschappelijk werk van de Mutualiteit zal binnen de 5 werkdagen contact opnemen met jouw cliënt voor een eerste telefonisch gesprek of om een eerste afspraak in te plannen.
  • Als dat gelukt is laten we je dit weten, als je hebt aangegeven op het formulier dat je graag feedback krijgt. We vragen hiervoor steeds toestemming aan de cliënt.
  • Wanneer we na 3 pogingen jouw cliënt niet kunnen bereiken, wordt je gecontacteerd via mail om je hierover te informeren. Daarvoor vraag je toestemming aan de cliënt. Dit geeft je de kans om dit opnieuw actief met jouw cliënt te bespreken.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Sociale dienst

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail