Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuwe maatregelen voor meer verkeersveiligheid

Een veiliger fietsbeleid en het verhogen van de verkeersleefbaarheid zijn prioriteiten van het meerjarenplan 2020-2025. Om dit te realiseren investeert de gemeente in de inrichting van snelheidszones, een fietsstratennetwerk en automatische snelheidshandhaving met trajectcontroles.

Uit de grote Tremelo troef! bevraging van 2019 kwam de vraag naar veilige en fietsvriendelijke straten en buurten sterk naar voren, en bleek onaangepaste snelheid een belangrijk aandachtspunt. Het verbeteren van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid en het garanderen van vlotte verkeersstromen werd een van de prioriteiten in het meerjarenplan 2020-2025.

In het voorjaar van 2023 worden drie actiepunten uitgerold: aangepaste snelheidsregimes, veilige fietsverbindingen en snelheidshandhaving met trajectcontroles.

Aangepaste snelheidsregimes

In het mobiliteitsplan van Tremelo werd het principe vastgelegd om als algemeen snelheidsregime een maximale snelheid van 50 km/uur te hanteren op het hele grondgebied. Hierop werden een aantal uitzonderingen voorzien: op de verbindende wegen waar de maximale snelheid op vele plaatsen 70 km/uur blijft om een vlotte doorstroming te garanderen, en in gebieden waar extra aandacht moet uitgaan naar de zwakke weggebruikers zoals de schoolomgevingen en de dorpskernen waar de maximumsnelheid 30 km/uur blijft.

De gefaseerde inrichting van de zones 50 gebeurt in het voorjaar van 2023. Op alle plaatsen in onze woon- en binnengebieden waar nu nog 70 km/uur mag gereden worden, zal de snelheid verlaagd worden naar 50 km/uur. Is de maximumsnelheid in jouw straat nu al 50 km/uur dan blijft het zo, maar bestaat de mogelijkheid dat jouw straat opgenomen wordt in een zone 50 en de gewone 50-borden verdwijnen. Omdat we in dezelfde periode ook een fietsstratennetwerk uitrollen, zal de snelheid in een aantal straten 30 km/uur worden.

Ook de bebouwde kommen van Tremelo en Baal werden in de nieuwe plannen aangepast om de zones in overeenstemming te brengen met de huidige realiteit en een logische indeling van de aanpalende zones 50 mogelijk te maken.

Veilige fietsverbindingen

In het voorjaar worden ook fietsstraten en fietsstratenverbindingen ingericht. In deze fietsstraten worden fietsers en bestuurders van andere rijwielen, zoals steps en speedpedelecs, de prioritaire weggebruikers. Gemotoriseerde voertuigen moeten achter de fietsers blijven. 

Het inrichten van een fietsstratennetwerk zal niet alleen de veiligheid van de fietsers aanzienlijk verhogen, maar ook het gebruik van de fiets verder aanmoedigen. Met ononderbroken en veiligere verbindingen promoten we tevens de veiligste fietsweg van thuis naar school.

Veelgestelde vragen over fietsstraten

Automatische snelheidshandhaving met trajectcontroles

Snelheidsovertredingen in het verkeer vormen een groot veiligheidsprobleem. Daarom is het belangrijk om de weg juist in te richten en elke weggebruiker aan te moedigen om de maximumsnelheid te respecteren. Anders dan bij flitspalen zorgen trajectcontroles voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger wegbeeld.

Op het grondgebied van Tremelo worden vijf trajectcontroles ingevoerd. Het gaat om verbindingswegen met veel doorgaand verkeer die bovendien in een schoolomgeving of zone 30 gelegen zijn: in de omgeving van de Damiaanschool, Basisschool De Cocon en Sint-Annaschool, en in het centrum van Tremelo en Baal.

Vanaf 4 april zijn de ANPR-camera’s actief in het centrum van Tremelo en Baal en in de omgeving van de Sint-Annaschool. De trajectcontroles aan BS De Cocon en de Damiaanschool zullen vanaf eind mei operationeel zijn.

De gemeente werkt samen met de lokale politie voor de vaststelling van de verkeersovertredingen en met de sanctionerend ambtenaar van de provincie Vlaams-Brabant voor de verwerking van de GAS-boetes.

Veelgestelde vragen over trajectcontroles en GAS 5

Dit artikel werd gepubliceerd op 13 maart 2023
Nieuwsoverzicht

Deel deze pagina

  • Snelheidsregimes Tremelo

Openingsuren en contact

Mobiliteitsdienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 55
fax
016 52 09 90
e-mail

Richtlijnen bij jouw bezoek 

Gelieve volgende richtlijnen te volgen bij een bezoek aan de gemeentelijke diensten: