PFAS in Tremelo

Wat zijn PFAS?

PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 6000 chemische stoffen waarin onder andere een combinatie van fluorverbindingen en alkylgroepen voorkomt. Ze komen niet van nature voor in het milieu. Het gebruik ervan is sinds 2006 aan banden gelegd door de EU.

PFAS zijn bestand tegen hoge temperaturen en zijn water-, vuil-, en vetafstotend. Daarom worden ze veel gebruikt in industriële toepassingen en consumentenproducten. Denk aan de antiaanbaklaag in pannen, cosmetica, textiel, brandblusschuim, schoonmaakmiddelen of smeermiddelen.

De verspreiding van PFAS naar het milieu verloopt vooral door industriële productie, toepassingen in de industrie, brandweeroefeningen en bestrijding van grote branden en afvalverwerking.

Risicolocaties voor PFAS

In juni 2021 startte de OVAM met een inventarisatie van mogelijk risicolocaties voor bodemverontreiniging met PFAS: bekende bodemdossiers werden opnieuw geëvalueerd. En een nieuwe inventarisatie startte, in samenwerking met het Departement Omgeving, de lokale besturen en het Netwerk Brandweer. De uiteindelijke lijst telt meer dan 4000 locaties met een mogelijk risico.

PFAS in Tremelo

Ook in Tremelo bevindt zich één van deze risicolocaties. Op de site waar op dit ogenblik de OKay ligt, is in 2004 fluorhoudend blusschuim gebruikt. De resultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn positief voor PFAS.

Daarnaast heeft de gemeente in het kader van een bebossingsproject een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren op de oude stortplaats in de Basdongenstraat. Ook hier werd de aanwezigheid van PFAS aangetoond.

OVAM zal voor de verontreinigde sites nog bijkomende onderzoeken uitvoeren. Ondertussen is het aangewezen dat de bewoners rondom deze locaties voorzorgsmaatregelen, de zogenaamde no regret-maatregelen hanteren. Die worden genomen op basis van gegevens zoals die tot nu bekend zijn, en in het besef dat heel wat kennis nog niet of onvolledig aanwezig is.

Voor deze locaties werden de omwonenden in een perimeter van 500 meter in kennis gesteld van de problematiek.

Voor meer informatie per site kan je hier terecht:


Bouw- of renovatiewerken met bronbemaling of grondverzet

Indien je werken plant waarbij een bronbemaling en/of grondverzet nodig zijn, zijn er bijkomende maatregelen nodig om het risico op verspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen volgen uit de rapporten van opdrachthouder Karl Vranken. Deze rapporten zijn gebaseerd op lopende onderzoeken en voortschrijdend inzicht. De maatregelen die hieruit voortkomen kunnen dus ook wijzigen naar aanleiding van nieuwe resultaten.

Een overzicht van de maatregelen

Info over PFAS

Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS vind je op de website www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. Algemene vragen over PFAS kan je sturen naar pfas@vlaanderen.be.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 58
fax
016 52 09 90
e-mail