Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Vluchtelingen die ons land binnenkomen en een asielprocedure starten kunnen voor opvang doorgestuurd worden naar een gesloten centrum of naar een Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers, kortweg LOI.

Het OCMW van Tremelo is op 21 december 1999 gestart met een LOI. Het OCMW heeft een overeenkomst met de federale regering tot opvang van 17 personen en heeft 3 woningen ter beschikking voor deze asielzoekers.

Bewoners van het LOI krijgen materiële steun toegekend. Dit wil zeggen dat hen een woning met alle nutsvoorzieningen toegewezen wordt en dat zij een budget krijgen om in de meest essentiële levensbehoeften te voorzien.
Wekelijks krijgen zij een budget voor voeding. De eerste maand wordt er samen gewinkeld met een begeleid(st)er van het OCMW. Daarna moeten zij hun budget zelf beheren onder toezicht van het OCMW.
Medische kosten zijn ten laste van het OCMW. Er is een afspraak met een dokter, een tandarts en twee apothekers uit Tremelo. Zij staan in voor de medische begeleiding van de bewoners van het LOI.

Wanneer er een gezin met jonge kinderen aan het LOI toegewezen wordt, worden de kinderen in samenspraak met de ouders zo vlug mogelijk ingeschreven in een school op het grondgebied van Tremelo. De schoolkosten zijn ten laste van het LOI. Met het gemeentebestuur van Tremelo is een overeenkomst afgesloten dat de kinderen van het LOI kunnen deelnemen aan de activiteiten van de dienst vrije tijd, in het kader van integratie en inburgering.

De volwassenen worden doorverwezen naar het Huis van het Nederlands. Daar worden zij gescreend en doorverwezen naar een aangepaste cursus Nederlands.

Alle kosten in verband met materiële steun (huisvesting, voeding,...) en begeleiding (personeelskosten) worden door de Federale Regering terugbetaald aan het OCMW.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Sociale dienst

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail