Rustpensioen

Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als werknemer als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe jouw pensioen berekend wordt.

Voorwaarden

De wettelijke pensioenleeftijd is in principe 65 jaar zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. Voor bepaalde categorieën van ambtenaren kan de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld voor magistraten) of lager (bijvoorbeeld voor bepaalde militairen of personeelsleden van de geïntegreerde politie) liggen.

 Om een rustpensioen te ontvangen, moet je aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden:

 • je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt,
 • je mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt,
 • je wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door uw werkgever zijn ingehouden op je werknemersloon.

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang je leeftijd en de duur van je beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan.

Hoe aanvragen

Welke procedure je moet volgen, hangt af of je werkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Werknemers en zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag als ze hun pensioen opnemen op de pensioengerechtigde leeftijd, dit is 65 jaar.

Je bent verplicht jouw pensioen zelf aan te vragen als je:

 • je rustpensioen vervroegd wilt opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar
 • je rustpensioen wilt opnemen na de leeftijd van 65 jaar
 • je rustpensioen wilt opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
 • je hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt.

Je kunt dit ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Dit kan ofwel:

Als werknemer kun je ook terecht bij Rijksdienst voor Pensioenen, ofwel in een gewestelijk kantoor, ofwel tijdens een zitdag. Als zelfstandige kun je terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Statutaire ambtenaren dienen hun aanvraag in bij de laatste werkgever in de overheidssector.

Hoe kunt u uw pensioen of een IGO aanvragen
tijdens deze coronacrisis?

 

 • Via de gratis Pensioenlijn 1765.
  Bel 1765, kies Nederlands en druk 3 en 1.
  Zo kunt u de documenten met de hulp met van onze experten invullen.

Wacht niet om uw pensioen of IGO aan te vragen tot na de coronacrisis!!

Kostprijs

Het bedrag hangt af van:

 • het stelsel waarin je werkt
 • het aantal jaren dat je werkt
 • je gezinssituatie.

Meer info

Vragen over je wettelijk pensioen? Kom naar een Pensioenpunt!
De Pensioendienst is aanwezig in het hele land. Zijn experts en die van het RSVZ komen naar je toe om tijdens een Pensioenpunt al jouw vragen over je wettelijk pensioen te beantwoorden.
Je vindt alle informatie (adressen, openingsuren) op www.pensioenpunt.be.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Infoloket

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail
Morgen gesloten