Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen of IGO is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben en wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Het bedrag dat je kan ontvangen is afhankelijk van je gezinssituatie. Je ontvangt het basisbedrag als je jouw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Woon je alleen en deel je je hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvang je het verhoogde bedrag.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden:

  • leeftijdsvoorwaarde (vanaf de wettelijke pensioenleeftijd),
  • nationaliteitsvoorwaarde,
  • verblijfsvoorwaarde.

Hoe aanvragen

Wanneer iemand op 65 (of ouder) zijn pensioen aanvraagt of wanneer een bruggepensioneerde de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, onderzoekt de Federale Pensioendienst automatisch of hij recht heeft op een IGO op voorwaarde dat 90% van de uitbetaalde pensioenen lager is dan het basisbedrag of verhoogd basisbedrag van de IGO.

65-plussers die denken recht te hebben op een IGO, kunnen zelf een aanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst of het OCMW.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Sociale dienst

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail