Studietoelage hoger onderwijs

De kosten om te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Voorwaarden

Om een studietoelage te krijgen voor het academiejaar 2016-2017, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met:

 • je nationaliteit
  Je moet op 31 december 2016 Belg zijn. Als je geen Belg bent, moet je of moeten jouw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.

 • jouw inkomen
  Of je een studietoelage krijgt, hangt af van jouw gezinssituatie en de hoogte van jouw inkomen. Naast jouw loon horen daar ook bv. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij.

 • de onderwijsinstelling en de studie
  • Je moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. Dit kun je nakijken in het Hogeronderwijsregister. Bepaalde opleidingen komen niet in aanmerking. Er gelden specifieke voorwaarden voor studies in het buitenland.
  • Jouw opleiding moet leiden tot het behalen van een diploma.
  • Je moet nog voldoende studietoelagekrediet hebben.

Hoe aanvragen

Als je meent in aanmerking te komen voor een school- of studietoelage, dan kun je een aanvraag indienen.

Je hebt twee mogelijkheden:

 • Dien je aanvraag voor een studietoelage bij voorkeur digitaal in.
 • Je kunt jouw aanvraag ook schriftelijk indienen, per brief of fax. Het papieren aanvraagformulier kun je downloaden of bestellen. Of je vraagt een exemplaar in jouw school.

Je kunt de aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2016 tot en met 1 juni 2017 voor het schooljaar 2016-2017. Er zijn verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen bij het invullen van uw aanvraag.

Kostprijs

Voor het academiejaar 2016-2017 gelden volgende bedragen:

Voor een voltijds studietraject (60 studiepunten)

 • minimumtoelage: 256,33 euro
 • volledige toelage:
  • 3.966,88 euro als je kotstudent bent
  • 2.380,89 euro als je geen kotstudent bent.
 • uitzonderlijke studietoelage
  • 5.340,86 euro als je kotstudent bent, 
  • 3.455,02 euro als je geen kotstudent bent.

Voor een deeltijds studietraject (minder dan 60 studiepunten)

Als je een studietraject volgt van minder dan 60 studiepunten, krijg je een percentage van bovenstaande bedragen. Ook hier is de minimumtoelage altijd 256,33 euro.

Een overzicht van de bedragen in het hoger onderwijs vind je op de website van Studietoelagen

Het kan een tijdje duren voor jouw aanvraag verwerkt wordt. Als je het financieel moeilijk hebt, kun je in een aantal gevallen een voorschot aanvragen op jouw studietoelage.

Regelgeving

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

Uitzonderingen

Voor heel specifieke gevallen bestaat een uitzonderlijke toelage.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Sociale dienst

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail
 • Studietoelage