Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

Hoe aanvragen

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

De aangifte kan gebeuren door een van de aanstaande echtgenoten of door beiden.

Wonen beide partners in het buitenland? Dan kan je aangifte doen in:

  • je laatste woonplaats of die van je partner
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jezelf of je partner
  • je geboorteplaats of die van je partner

Kostprijs

20 euro

Wat meebrengen

Je moet volgende documenten kunnen voorleggen:

  • een identiteitsbewijs
  • het aangifteformulier
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt (volmacht)

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).

Wanneer iemand geboren of uit de echt gescheiden is in het buitenland, dienen deze akten en hun wettelijke vertaling bij deze huwelijksaangifte te worden voorgelegd.

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde vertaling vragen, opgemaakt door een beëdigde vertaler.

Bekijk ook

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail
  • trouwen2