Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt steeds plaats in het gemeentehuis.

Het huwelijk kan plaats vinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen huwen worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De Koning kan, om gewichtige redenen, dit verbod opheffen. Zo een verzoek moet gericht worden aan de Minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al gehuwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België huwen, zelfs als hun eigen nationale  wet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.
 • beletsel wettelijke samenwoonst: indien er een wettelijke samenwoning is vastgelegd met iemand anders dan de toekomstige huwelijkspartner, moet deze eerst ontbonden worden. Een wettelijke samenwoonst met de eigenlijke huwelijkspartner, is geen beletsel.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe aanvragen

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Minimum 1,5 maand voor het huwelijk dient de voorziene huwelijksdatum gereserveerd te worden en aangifte gedaan van huwelijk via de huwelijksaangifte.

De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland dienen hiervoor zelf in te staan.  De documenten mogen maximum 6 maand oud zijn.

Het huwelijk kan voltrokken worden minimum 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna.

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt. Hiervan maakt hij dadelijk een huwelijksakte op. Deze akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.

Getuigen zijn niet verplicht. Indien deze toch gewenst zijn, dan ligt het maximum vast op 4 getuigen per koppel.

De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Kostprijs

20 euro

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

 • identiteitskaart van de partners en van de eventuele getuigen (getuigen zijn niet verplicht)

Personen van een andere nationaliteit dienen volgende stukken voor te leggen:

 • letterlijk afschrift van de geboorteakte
 • bewijs van identiteit
 • bewijs van woonst
 • bewijs van ongehuwde staat
 • nationaliteitsbewijs
 • wetscertificaat.

Al deze papieren dienen voorzien van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Burgerzaken

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 61
fax
016 53 72 67
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
 • Huwelijk