Politiereglement Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo

Vandalisme en milieumisdrijven

Het politiereglement zorgt ervoor dat vandalisme en milieumisdrijven kordaat kunnen worden bestraft. De burger ergert zich terecht aan overlast en (kleine) criminaliteit en verwacht hierop een krachtig optreden van de politie. Dankzij dit reglement kan er onmiddellijk worden opgetreden zonder ellenlange gerechtelijke procedures. Een strenge aanpak van milieuoverlast, sluikstorten, afvalverbranding, schadelijke lozingen en geurhinder versterkt de leefbaarheid in onze gemeenten.

Duidelijke afspraken

We wonen met steeds meer mensen dichter bij elkaar en dit vraagt duidelijke afspraken. Het politiereglement garandeert de zondagsrust, veiligheid en nachtrust van onze inwoners. Zo kan gras maaien niet op zon- en feestdagen, moeten honden aan de leiband worden gehouden en is vuurwerk verboden zonder vergunning. Het politiereglement zorgt er bovendien voor dat nachtlawaai kan worden aangepakt en geeft aan dat inwoners hun stoepen sneeuw- en ijsvrij moeten houden. Daarnaast wordt er respect gevraagd voor de kerkhoven en zijn speelbossen, parken en recreatieterreinen niet meer toegankelijk vanaf zonsondergang om hangjongeren te voorkomen.

GAS-boetes

Grove overtredingen, ernstige nalatigheid of vandalisme zullen onmiddellijk kunnen worden gesanctioneerd met een GAS-boete. Een proces-verbaal gaat evenwel altijd samen met bemiddeling en de overtreder krijgt de mogelijkheid om zich te verdedigen bij een onafhankelijke GAS-ambtenaar. Deze bepaalt uiteindelijk of er een boete volgt en zorgt ervoor dat deze in verhouding staat tot de aangerichte schade.
Ook de jongeren zijn zelf voorstander om kleine criminaliteit te bestrijden en wensen niet geassocieerd te worden met enkele hardnekkige boosdoeners. Bij minderjarigen zal er eerst een traject van ouderbetrokkenheid, bemiddeling of schadeherstel worden gevolgd, vooraleer een GAS-boete kan worden uitgeschreven. 

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Politiezone BRT

adres
Kruisstraat 243120 Tremelo
tel.
016 53 11 23
fax
016 53 23 31
e-mail