naar top
Gemeente Tremelo

Kampvuur

Het houden van een kampvuur is enkel toegelaten na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. In de toelating worden door de brandweer een aantal veiligheidsvoorwaarden opgelegd.

De aanvraag dient minstens 1 maand voor het kampvuur te gebeuren via het e-loket (zie link onderaan).

Voorwaarden

Het is verplicht de richtlijnen van de brandweer inzake brandvoorkoming, brandbestrijding en evacuatie bij het organiseren van een kampvuur op te volgen.

Indien op de dag van het kampvuur uitzonderlijke weersomstandigheden heersen (bv. extreme droogte of harde wind) kan de burgemeester, de bevoegde ambtenaar van milieu of de brandweer de toelating intrekken.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Milieudienst

adres
Veldonkstraat 13120 Tremelo
tel.
016 52 54 20
fax
016 52 09 90
e-mail
Vandaag open van 09.00 - 12.00 uur en van 17.00 - 20.00 uur (enkel op afspraak)
Morgen open van 09.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur (enkel op afspraak)
  • Kampvuur