Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) wordt georganiseerd door het gemeentebestuur. De opvang vindt plaats in gebouwen die specifiek voor de opvang van kleuters en lagere schoolkinderen zijn ingericht.

Kinderclub Pimpernel organiseert buitenschoolse kinderopvang op schooldagen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije en schoolvakantiedagen.

Het vervoer van de school naar de BKO-locaties en omgekeerd is op een veilige manier geregeld.

 • De kinderopvang wordt georganiseerd op twee locaties:
  - Nobelstraat 213, 3128 Baal
  - Baalsebaan 233, 3128 Baal
  Afhankelijk van de school waar het kind school loopt, wordt de locatie toegewezen.

 • Pimpernel is iedere weekdag open van 7 uur tot de school begint en sluit 's avonds om 19 uur. Op schoolvrije en vakantiedagen is er doorlopend kinderopvang van 7 tot  19 uur.

 • Kinderclub Pimpernel is in het bezit van het kwaliteitslabel voor kleuteropvang. 

Voor wie

Wij richten ons naar schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar die wonen in Tremelo of er naar een basisschool gaan. Kinderen van OCMW- en gemeentepersoneel kunnen bij kinderclub Pimpernel opgevangen worden, ongeacht hun woonplaats of school.

Voorwaarden

Eens het kinddossier bij Pimpernel volledig is en de login-gegevens bij het online registratieprogramma i-Active zijn ontvangen, is je kindje welkom.

Voor- en naschoolse opvang en opvang tijdens schoolvrije en vakantiedagen moet voor de uiterste reservatiedatum worden gereserveerd. Annuleren van inschrijvingen voor opvang kan eveneens tot de uiterste reservatiedatum.

Na deze datum kan er niets meer gewijzigd worden aan de inschrijvingen, tenzij een overmacht kan worden ingeroepen.

Hoe aanvragen

Vooraleer de kinderopvang kan aanvatten, moet er een dossier worden opgesteld. Om de nodige info te verstrekken en afspraken te maken, vindt er eerst een intake gesprek plaats. Je maakt hiervoor tijdig een afspraak. De kinderopvang kan starten zodra het dossier volledig is en ten vroegste een week na het intakegesprek.

Volgende documenten horen in het dossier:
- het inschrijvingsbundel
- de schriftelijke overeenkomst
- een recente gezinssamenstelling
- een recente foto van het kind

Kostprijs

Kinderopvang bij Pimpernel kost voor

 • voor- en naschoolse opvang: 1 euro per begonnen half uur
 • woensdagnamiddag: 1 euro per begonnen half uur met maximum van 12 euro
 • vakantieopvang of opvang tijdens schoolvrije dagen: 
  - 12 euro voor een ganse dag
  - 7 euro voor opvang die minder dan 6 uur duurt
  - 4 euro voor opvang die minder dan 3 uur duurt

Kinderen van eenzelfde gezin betalen bij gelijktijdige opvang 25 % vermindering

Het retributiereglement bepaalt de voorwaarde om recht te hebben op een verlaagd tarief. Ouders die dit verlaagd tarief toegekend krijgen, betalen 50 % minder ouderbijdrage voor de kinderopvang.

De kostprijs van externe programma's zoals zwemmen komt bij op de maandelijkse factuur, met uitzondering van de activiteiten van de dienst vrije tijd.

Het fiscaal attest voor opvang van kinderen tot 14 jaar wordt toegestuurd via mail, kan je terugvinden in de ouderapplicatie van i-Active of downloaden via MyMinFin. 

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (administratie)

adres
Nobelstraat 2133128 Baal
tel.
016 25 28 31
fax
016 53 38 56
e-mail
Vandaag open van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur
Morgen open van 08.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur en van 17.00 - 19.00 uur

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Baal)

adres
Baalsebaan 2333128 Baal
tel.
016 25 16 09
e-mail
Vandaag open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur
Morgen open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur

Buitenschoolse kinderopvang Pimpernel (locatie Bonten Os)

adres
Nobelstraat 2133128 Baal
tel.
016 52 54 81
e-mail
Vandaag open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur
Morgen open van 07.00 - 08.30 uur en van 16.00 - 19.00 uur
 • Pimpernel