Tegemoetkoming in de huurprijs - huursubsidie

Als je een bescheiden inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, die je huurt op de private huurmarkt of bij een sociaal verhuurkantoor (SVK), dan kun je een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie krijgen. 

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:

 • een maandelijkse huursubsidie
 • en een eenmalige installatiepremie.

Je komt alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist.

Verhuis je naar een sociale woning die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij, gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Voorwaarden

Om een huursubsidie te krijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op:

 • Inkomen
 • Eigendom
 • Verlaten woning
 • Nieuwe woning
 • Inschrijving bij een huisvestingsmaatschappij

Inkomen

Je belastbaar inkomen van 3 jaar voor de aanvraag, mag niet meer bedragen dan 17.230 euro.

Per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), mag je dit bedrag verhogen met 1.540 euro

Eigendom

Je mag in de voorbije drie jaar (tien jaar als jouw woning niet meer aangepast was) geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik gehad hebben. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen.

Verlaten woning

 • De woning die je verlaat moet in het Vlaamse Gewest liggen en is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard of is te klein voor het aantal bewoners. Als de woning te klein is, moet je de woning ook al minimum 1 jaar huren.
 • Het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning bv. een garage of loods, en een controleur van Wonen-Vlaanderen heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld.
 • De woning ligt op een vergunde camping en was al sinds 2001 jouw verblijfplaats.
 • De woning is gesloopt.
 • Een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar of heeft een ernstige handicap, de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan de fysieke toestand van deze bewoners.

Let op: als je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor of als je dakloos was en van het OCMW een installatiepremie ontving, dan gelden er geen voorwaarden voor de woning die je verlaat.

Nieuwe woning

 • De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
 • De woning mag geen kamer of een sociale huurwoning zijn, die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij, gemeente of OCMW (mag wel een woning van een sociaal verhuurkantoor zijn).
 • De woning mag geen manifeste gebreken, veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen.
 • De woning moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden.
 • Als jij of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minsten 65 jaar is of een ernstige handicap heeft, moet de woning aangepast zijn aan de fysieke toestand.

Afhankelijk van het aantal gezinsleden en de ligging van de woning mag de maximale huurprijs niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Als je de huursubsidie aanvraagt, moet je je verplicht ook inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente waar je woont. Dit moet ten laatste 6 maanden na de aanvraag voor een huursubsidie of ten laatste 6 maanden na de aanvang van jouw huurcontract, in het geval dat je de huursubsidie voor de start van jouw huurcontract hebt aangevraagd.

Uitzondering: Enkel als jij of een inwonend gezinslid ouder is dan 65 jaar of een handicap heeft, moet je je niet inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij.


De volledige voorwaarden voor de huursubsidie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

Hoe aanvragen

Vraag de huursubsidie aan

Vraag de tegemoetkoming in de huurprijs bij voorkeur aan voor je naar jouw nieuwe huurwoning verhuist. In dat geval moet je wel binnen de 9 maanden na de aanvraagdatum de nieuwe woning huren.

Ben je al verhuisd naar jouw nieuwe woning? Vraag dan binnen de 9 maanden na inschrijving de tegemoetkoming aan.

Kostprijs

De huursubsidie bestaat uit twee delen:

 • De maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3 van de huurprijs van jouw woning, tot een maximum van 123,64 euro. Daarbij komt nog 20,61 euro per persoon ten laste. 
 • De eenmalige installatiepremie is gelijk aan drie keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie.

De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden nadat jouw aanvraag is goedgekeurd. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Sociale dienst

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail