Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Wanneer je dakloos bent, kan het OCMW jou een installatiepremie toekennen. De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die jou helpt om een woning in te richten. Dit is een eenmalige premie. Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met 1/12de van het jaarbedrag van de leeflooncategorie ‘personen met gezinslast’.

Voorwaarden

  • Je ontvangt een leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als je werkt, moet je inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10 %.
  • Je hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos. Je bent dakloos als je op straat woont, in een kraakpand woont, in een opvangtehuis woont, bij iemand woont die je voorlopig ontvangt, in de gevangenis verblijft, in een gemeenschap voor daklozen verblijft.
  • Je huurt een kamer of appartement of je mag deze gebruiken als hoofdverblijfplaats, je woont in deze woning alleen of samen met personen die je vrij hebt gekozen.
  • Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Hoe aanvragen

Je dient je aanvraag in bij het OCMW.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Sociale dienst

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail