Leefloon

Je hebt recht op een leefloon als jouw inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als jouw inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon. Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van jouw familiale toestand. 

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • je werkelijke verblijfplaats is in België
  • je hebt de Belgische nationaliteit
  • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent zwanger
  • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kan er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
  • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
  • je hebt eerst jouw recht op alle mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
    Voorbeelden: recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, ... 

Hoe aanvragen

Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van jouw inkomsten en van die van de mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen, ...

Aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek zal de maatschappelijk werker bekijken of u al dan niet in aanmerking komt.
 

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Sociale dienst

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten