Mantelzorgtoelage

Als je langdurig en onbetaald zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon in je directe omgeving, dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kan je een financiële tegemoetkoming ontvangen van de gemeente. De mantelzorgpremie bedraagt 50 euro per maand en wordt 2 keer per jaar uitbetaald.

Voor wie

Inwoners van de gemeente die de zorg waarnemen voor een zwaar zorgbehoevende persoon. Zwaar zorgbehoevend betekent dat deze persoon niet meer in staat is om zijn elementaire  huishoudelijke taken te verrichten en/of zichzelf te verzorgen of om zelfredzaam te zijn, waardoor hulp van derden noodzakelijk is.

De zwaar zorgbehoevendheid wordt aangetoond door:

  • < 18 jaar: een attest zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op basis van "minstens 4 punten op de medisch-sociale schaal op pijler 1" via het Groeipakket.

  • > 18 jaar : attest erkenning handicap FOD sociale zekerheid minimum 12 punten + zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (€ 140/maand) of Persoonsvolgend Budget (PVB) of Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)

Je bezorgt hiervan een attest.

Voorwaarden

  • Zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende hebben hun woonplaats in Tremelo of Baal.
  • Eenzelfde persoon kan niet tegelijkertijd mantelzorger en zorgbehoevende zijn.
  • Per zorgbehoevende kan er maar één mantelzorgtoelage toegekend worden.

Meer voorwaarden en/of uitzonderingen vind je terug in de het reglement 'gemeentelijke mantelzorgtoelage'.

Hoe aanvragen

De mantelzorger vraagt de premie aan op het infoloket van het Sociaal Huis.

Deel deze pagina

Openingsuren en Contact

OCMW - Sociaal Huis Infoloket

adres
Baalsebaan 2893128 Baal
tel.
016 53 75 40
fax
016 52 55 36
e-mail
  • Mantelzorg